ترجمه تخصصی معماری

ترجمه تخصصی معماری

تاریخچه قدیمی این رشته سبب شده تا گستره ای از کلمات تخصصی در آن شکل بگیرد که متون تخصصی این رشته را با پیچیدگی همراه ساخته است.

اولین نوشته درمعماری حدود 15تا30 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است که این رساله شامل توضیحات بسیاری در زمینه برنامه ریزی و طراحی کمپ های نظامی، شهرها و سازه های بزرگ و کوچک می باشد.

وجود گرایش های تخصصی متعدد در این رشته بر اهمیت ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی و از آن مهمتر ترجمه فارسی به انگلیسی می افزاید.

گروه ترجمه آینده با بهره گیری از مهندسین بسیاری در همه گرایش های معماری درصدد است تا به صورت حرفه ای ترجمه ها را در اختیار شما عزیزان قراردهد. این مترجمین متخصص وبا تجربه بوده و کار آنان در نهایت ارزیابی شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

فعالیت گروه ترجمه آینده بدین صورت است که بعد از انجام سفارش توسط مشتری، کار را در اختیارمترجم با تخصص هماهنگ در رشته و گرایش مربوطه قرار می دهد و پس از پایان کار ترجمه آن را در دست ارزیابی قرار داده و در نهایت در اسرع وقت، با حداقل هزینه و با کیفیت عالی در اختیار مشتری قرار می دهد.