ترجمه زیرنویس

ترجمه زیرنویس

اگر اهل فیلم های زبان اصلی هستید ولی دانش انگلیسی بالایی ندارید ممکن است اقدام به تهیه زیرنویس آن فیلم نمایید ولی با مشکلات فراوانی روبه رو گردید.

ما همه روزه زیرنویس های متفاوتی را در موقعیت ها ی مختلف می بینیم. در دنیای پیشرفته کنونی مردمان با فرهنگ و زبان خاص ممکن است به دیدن فیلم زبان اصلی کما اینکه سریال باشد یاجنبه اموزشی داشته باشد علاقه نشان دهند. اینجاست که به زیرنویس باکیفیت که روان باشد و معنا و مفهوم اصلی را به درستی منتقل نماید نیازمند می شویم.

گروه ترجمه آینده با توجه به اینکه زیرنویس هم یک خدمت ترجمه می باشد در نظر دارد به رفع نیازمخاطبین بپردازد.

مراحل ثبت سفارش شما اینگونه انجام می شود که یا شما زیرنویس انگلیسی دارید که می توانید هنگام سفارش زیرنویس را به صورت (zip/rar) به آن ضمیمه نمایید و یا زیرنویس ندارید ولی دسترسی به فیلم از طریق اینترنت مقدور می باشد کهدر این صورت هنگام سفارش یک عکس از پوستر فیلم را ضمیمه سفارش خود بفرمایید و لینکدانلود فیلم و نام دقیق آن را در قسمت توضیحات اضافی درج نمایید.