ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

در ترجمه فارسی به انگلیسی  به دلیل انتقال درست واژگان،معانی و مفاهیم بین دو بستر زبان متفاوت این دشواری به وجود می آید کما این که متن ما تخصصی باشد که این دشواری دو چندان شده و مهارت های ذکر شده و تخصصی در زمینه ترجمه متن بسیار ضرورت پیدا می کند. این گونه ترجمه ها بیشتر در مقالات پژوهشی وکنفرانسی، مکاتبات مهم و اداری و ترجمه سایت مشاهده می گردد.

بر اساس آمارنشان داده شده است که در سال 2015 ایران با ثبت 39700 مقاله نمایه شده در اسکوپوسبین 230 کشور در جایگاه شانزدهم قرار دارد که آمار گویای این است که ایران درتولیدات علمی روند رو به رشدی را دارد. از این رو ترجمه فارسی به انگلیسی کاردشواری است زیرا بخش زیادی از این مقالات ابتدا به صورت زبان فارسی نگاشته شده وسپس به انگلیسی ترجمه شده است.

همچنین سازمانها می توانند برای رونق کسب وکار خود با ارائه محتوای سایت خود به زبان انگلیسی آنرا در معرض دید کاربران خارجی قرار دهند. شاید در نگاه اول برای سازمان ها بی اهمیت باشد ولی سازمان ها و شرکت های بزرگ خود را از تولید محتواهایی به زبان انگلیسی بی نیاز نمی بینند. گروه ترجمه آینده در نظر دارد با تضمین کار، خدمت ترجمه سایت را صرف نظر از هر قالبی به بهترین شکل و با کیفیت عالی در اختیار علاقه مندان قرار دهد.