ترجمه وب سایت های اینترنتی

ترجمه وب سایت های اینترنتی

آمار یونسکو نشان می دهد بیشتر از 53 درصد وب سایت های موجود بر روی شبکه جهانی وب زبان اصلی هستند، طبق این آمار وب سایت های فارسی با اختصاص سهم 9 درصدی از کل وب سایت های دنیا به خود در جایگاه سیزدهم می باشد.همچنین با استناد به این آمار سازمان هایی که وب سایت و کسب و کارشان تنها با زبانفارسی فعالیت می کند بیش از 50 درصد فرصت هایی که ممکن است به صورت بالقوه برایشان ایجاد شود را از دست می دهند مخصوصا هنگامی که میدان برای فعالیت شرکت های خارجی ایجاد شود و برجام تحقق یابد این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد بنابراین با ترجمه سایت خود به زبان انگلیسی می توانید آن را از یک سایت محلی به کسب و کاری بین المللی ارتقاء دهید. در جهان امروز مشتریان برای یافتن خدمات مورد نیاز خود ازاینترنت استفاده می کنند. مشتریان در دید اول با مشاهده وب سایت در مورد حرفه ای بودن و میزان اعتماد به آن قضاوت کرده و تک زبانه بودن یک سایت اثرات مخربی بر ذهن مخاطبان فرامرزی می گذارد. ترجمه سایت اینترنتی به زبان انگلیسی یکی از ارکان حیاتی رشد و توسعه کسب و کار محسوب شده و یک ضرورت به شمار می آید.

خدمات ترجمه وب سایت گروه ترجمه آینده شامل بومی سازی وبسایت های اینترنتی و ترجمه اخبار سایت می باشد.

خدمات بومی سازی: ترجمه سایت به زبان های پرکاربرد مخاطبینش بومی سازی سایت نام دارد. گروه ترجمه آینده سعی دارد مشتریان با استفاده از خدمت بومی سازی بتوانند سایت خود را به زبان انگلیسی تبدیل نمایند یا آن را دو زبانه کنند.

ترجمه اخبار سایت: سازمان ها با ارسال آپلود اخبار جدیدبرای گروه ترجمه آینده می توانند در اسرع وقت ترجمه آن خبر را دریافت نمایند.