تعریف ترجمه

تعریف ترجمه

ترجمه به معنای درک مفاهیم و تفسیر موضوعات است و این که مفاهیم زبان مبدا به زبان مقصد معادل سازی و بازسازی می گردد. لازم به ذکر است هیچ زبانی تماما قابل انقال به زبان دیگرنمی باشد چرا که واژگان خاص در زبان مبدا ممکن است مفهوم معادل در زبان مقصد نداشته باشد از این رو مترجم با حذف و یا اضافه کردن یک سری ویژگی ها ترجمه را انجام می دهد.

ترجمه از دیربازدر ایران پیشینه دارد. از عصر هخامنشیان به جهت ارتباطات گسترده با سرزمین های دیگر آغاز گشته تا زمانی که دارالفنون در ایران ترجمه گشت. عباس میرزا به پیشنهادروشن فکران دستور اقدام استخدام معلمین خارجی را صادر کرد. کتاب های خارجی درابتدا با کمک همین معلمین ترجمه گردید و بعدها به دستور عباس میرزا آثار ادبی ترجمه گشت.

از قدمت ترجمه انگلیسی به فارسی اخبار مشخصی در دست نیست ولی انجیل از قدیمی ترین متن هایی است که از انگلیسی به فارسی ترجمه گشته است. بر اساس آمار زبان انگلیسی پرکاربرد ترین زبان دنیا شناخته می شود که از سده ی بیست میلادی به بعد در سطح جهان گسترش یافت.زبان انگلیسی مهم ترین زبان دنیا در روابط بین الملل محسوب می شود. دانشجویان،محققین و اساتید با توجه به اینکه انگلیسی زبان علم است باید از مقالات انگلیسی استفاده کنند و ناگزیر به ترجمه آن از زبان انگلیسی به فارسی می باشند. از این رو مهم ترین نیاز دانشجویان، پژوهشگران و اساتید خدمات ترجمه می باشد. باتوجه به ترجمه های ناقص ترجمه های ماشینی کابران دانشگاهی را ناگزیر کرده تا به گروه هایی که خدمات ترجمه انجام می دهند سفارشات خود را بسپارند.

با توجه به اینکه ترجمه صحیح و روان متون تخصصی انگلیسی به فارسی کار دشواری است و نیاز به مترجم متخصص و باتجربه دارد گروه ترجمه آینده سعی دارد به منظور رفع نیازهای کاربران خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی را به علاقه مندان ارائه دهد. با ذکر این مطلب که ترجمه ها توسط مترجمین زبر دست و متخصص انجام می گیرد و در نهایت برای تایید نهایی سطح کیفیت در دست ارزیابی قرار گرفته و پس از اطمینان حاصل شدن در اختیار مشتری قرار می گیرد.