تیم آینده

دکترمحمد حیدری پور:
موسس،مدیرعامل و تقریبا دارنده ی تمامی عناوینِ ارشد گروه ترجمه آینده.

(اعتقاد نگارنده این است ک کسر از حقوق، هیچ وقت تا این اندازه ب وی نزدیک نبوده است برای همین از گفتنِ تمامِ حقیقت پرهیز می گردد )


خانم گلی :

مترجم ارشد، بازبین
مترجم سرعتی/ دقتی ، نه کسی ب گردِ پاش می رسه، نه هم میشه ازش غلط گرفت.
سردرِ شرکت روی یک برگه نوشته شده، هر غلط از متنِ خانم گلی، یک جایزه


خانم شجاعی :

مترجم ارشد، بازبین

جدی،سریع، دقیق و کسی که حتی یک اشکال از دستش در نمیره....


خانم رحمانی :

سوپروایزر
یک مهندس صنایع مهربان، آرام، دقیق و از همه مهم تر سوپروایزر، خیلی سوپروایزر .


خانم عجمی :

کارشناس فروش
پیگیر،با نظم و قدرت مذاکره بالا، البته اگر شکمو باشید ایشون میتونن همکارِ خیلی خوبی هم براتون باشن


خانم طباطبایی :

کارشناس فروش
اعتقاد ایشون بر راستی و صداقته، حس دلسوزیشون هم ک دیگه زبانزد جهانیان شده ....


مهاجررمضانی!

نمیدونیم!
خودش به خودش میگه کارآفرین!! برای ما اما یه آدمِ قهوه خورِ بی خیالِ پر انرژیه که همیشه یه لپ تاپ جلوشه ک نمیدونیم باهاش چیکار میکنه


مرتضی عجمی:

مترجم
نه کلمه ای برای وصفش هست، نه نیازی به بیان جزئیات درش احساس میشه! کلاناراحته و همیشه یک گوشه نشسته داره موزیک گوش میده و مثل بنز ترجمه می کنه!