ترجمه تخصصی عمران

ترجمه تخصصی عمران

رشته مهندسی عمران شامل گرایش های مختلفی نظیر: سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، سواحل بنادر و سازه های دریایی،حمل و نقل، مهندسی و مدیریت ساخت، محیط زیست و مهندسی خطوط راه آهن ترجمه متونتخصصی این رشته را به کار دشواری تبدیل کرده است. تخصص های بسیار در این رشته مهندسی عمران را با پیچیدگی های بسیاری همراه ساخته است. از این رو دانشجویان این رشته بیشترین تقاضا را در ترجمه متون تخصصی این رشته دارند.

ارسال مقاله برای مجلات تخصصی ظرافت خاص خود را می طلبد چرا که قبول یا رد آن مقاله به حساسیت و ظرافت در ترجمه دقیق متن تخصصی بستگی دارد. از این رو گروه ترجمه آینده در نظرگرفته تا با گردآوری مترجمین متخصص در رشته مکانیک و گرایش های مختلف ترجمه تخصصی متن حرفه ای را در اختیار علاقه مندان ترجمه متون تخصصی عمران قرار دهد.

کار ترجمه درگروه ما با کادری مجرب و متخصص و مسلط انجام می گیرد. تحویل کار به این صورت است که بعد از انجام ثبت سفارش توسط مشتری، گروه ترجمه آینده آن را در اختیار مترجمین هماهنگ با رشته و گرایش مربوطه قرار داده و پس از اتمام ترجمه توسط مترجم سطح کیفیت آن ارزیابی می شود و در نهایت در اسرع وقت، با کمترین هزینه ممکن و با بالاترین سطح کیفیت در اختیار مشتری قرار می گیرد.