ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه تخصصی کتاب

بر اساس آماریونسکو ایران با انتشار سالانه 28 جلد کتاب جایگاه سیزدهم در جهان را به خوداختصاص داده است که بخش مهمی از این کتاب ها را کتاب های ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی تشکیل می دهد. از این رو ترجمه در علوم مختلف بسیار حائز اهمیت استو تحصیلات تکمیلی در هر رشته ای انجام نمی پذیرد مگر با ترجمه متون تخصصی و مطالعه آن ها.

ما برای دستیابی به آخرین دست آوردهای علمی در هرحوزه ناچار به ترجمه تخصصی آن متون می باشیم.

گروه ترجمه آینده با توجه به نیاز دانش پژوهان به ارائه خدمت ترجمه پرداخته است که یکی از این خدمات ترجمه کتاب با بهره گیری از کادری متخصص در تیم خود انجام می گیرد.

با در نظر داشتن نگرانی مشتریان نسبت به کیفیت نهایی ترجمه گروه ترجمه آینده امکانی را برایکاربران فراهم کرده است تا با مشاهده نمونه های ترجمه این معضل رفع گردد.

تحویل فصل به فصل کتاب در پروژه های بزرگ کار را از لحاظ زمان و کیفیت آسان تر می کند. در صورتیکه مشتری تمایل داشته باشد می تواند ترجمه خود را به صورت بخش به بخش تحویل بگیردکه زمان تحویل هر بخش به صورت توافقی تعیین می گردد.

گروه ترجمه آینده در صورتی که زمان تحویل در کار برای مشتری بسیار اهمیت داشته باشد کار را به چند مترجم سپرده تا به طور همزمان بر روی متن کار کنند و مشتریان  از یکسان بودن نتیجه حاصل اطمینان داشته باشندولی گروه ترجمه آینده استفاده از یک مترجم برای هر سفارش را در زمان لازم برای کارتوصیه می کند.

کیفیت ترجمه درکتاب شهرت ناشر را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین در ترجمه کتاب کیفیت بسیاراهمیت دارد. ناشران می توانند برای اطمینان از کار با گروه ترجمه آینده تماس بگیرند و با اعلام نیاز خود از خدمات ما بهره مند گردند.