ترجمه تخصصی متن

ترجمه تخصصی متن

گروه ترجمه آینده یک شبکه آنلاین می باشد که با بهره گیری از مترجمین و ارزیابان حرفه ای به ارائه خدمات ترجمه تخصصی می پردازد.اصلیترین خدمت گروه ترجمه آینده ترجمه تخصصی متن می باشد.

در گروه ترجمه آینده مترجمینی با تحصیلات ارشد و دکتری در رشته های مرتبط خود در حال همکاری می باشند و سفارش مربوطه در اختیار متخصص همان حوزه قرار می گیرد و با ارزیابی متن ترجمه شده از سطح کیفیت آن اطمینان حاصل می شود.

سطح کیفیت درترجمه های انجام شده در گروه ترجمه آینده با داشتن ضریب بالایی از کیفیت و دقت مورد اعتماد می باشد.

فرآیند ثبت سفارش به صورت آنلاین انجام می گیرد و کلیه سفارشات در قالب فایل ورد در اختیارمشتریان قرار می گیرد.

گروه ترجمه آینده با زمان بندی سفارشات مترجمین خود را به تحویل به موقع ترجمه ملزم میکند و متن های حجیم را فصل به فصل از مترجمین تحویل می گیرد که این کار به شدت درزمان تحویل سفارش تاثیرگذار می باشد.

گروه ترجمه آینده به مشتریان خود این نوید را می دهد که پس از گذراندن بازه زمانی سفارش، ترجمه به صورت تضمینی در اختیار مشتری قرار داده می شود و مشتریان نسبت به انجام سفارش، وجه واریزی و تحویل سفارش خود مطمئن باشند.

گروه ترجمه آینده قیمت مبنا برای هر صفحه را با توجه به شمارش کلمات متن مبدا تعیین می نماید. از رو قیمت هر سفارش به راحتی قابل محاسبه می باشد.

درنهایت ارزیابی کار با درنظر داشتن استانداردهای نگارشی و ویرایشی با دقت کامل انجام می گیرد و مترجمین هم موظف به رعایت این نکات می باشند تا مشتریان از ویرایش ترجمه های خود نیز اطمینان داشته باشند.